You are hereHistorisch

Historisch


Historisch

 

In de zomer van 1977 rijpte bij Florent en Eddy De Koning het idee om een vogel asiel op te richten. Dit omdat er hier en daar weleens een grote vogel werd gevonden en de mensen de hulp  inriepen van vader en zoon De Koning als ze er geen raad mee wisten. 
Deze 2 dierenvrienden waren in hun vrije reeds lang bezig met het verzorgen van  gewonde vogels. Bij de verhuis naar de kreek 54 in 1978 is men gestart met de bouw van enkele opvangrennen en kooien om de gewonde, zieke en uitgeputte vogels te verzorgen.
 Kort daarna ging het vogel opvangcentrum Kieldrecht officieel van start, dit met de nodige vergunningen en de hulp en medewerking van mevrouw Miet Smet is ook de heren R. Arnhem (ondertussen overleden) en J. Rodts, van de Vogelbescherming Vlaanderen, waren een grote hulp met een steun en kennis. Er is nog steeds een nauwe samenwerking met de heer Rodts.
 Naast de opvang van de vogels stond men ook in voor het toezicht en onderhoud van het natuurreservaat “De Grote Geule” en dat zo 30 jaar lang.  In het reservaat werden en worden nog steeds de opgeknapte vogels terug in de natuur geplaatst.
Na verloop van tijd werd het opvangcentrum overgeplaatst naar kreek 52, bij Eddy in Denise, die het levenswerk van vader Florent verder zetten.