You are hereWat te doen bij het vinden van een vleermuis?

Wat te doen bij het vinden van een vleermuis?


Vleermuizen roepen bij veel mensen gedachten op van enge, geheimzinnige dieren die je in je haren vliegen en vol zitten met ongedierte. Daarom is het belangrijk dat we iets van ze afweten. De meeste vleermuizen komen nooit in aanraking met mensen. Toch kan het gebeuren dat er per ongeluk een vleermuis in uw huis terecht is gekomen of dat u er één vindt op straat.

 

Wat zijn vleermuizen?

Vleermuizen zijn zoogdieren en hebben een vacht. De mannetjes leven solitair en de vrouwtjes leven i.v.m. de geboorte van hun jongen in groepen, zgn. kraamkolonies. Ze voeden hun jongen met melk. Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die kunnen vliegen. Ze hebben een vlieghuid die gespannen zit tussen hun voor- en achterpoten. Ze zenden voor ons onhoorbare hoge tonen uit, aan de hand daarvan weten ze insecten op te sporen en te vangen. Iedere nacht eten ze 20 tot 50 % van hun eigen lichaamsgewicht aan insecten.
Van begin november tot half april houden ze een winterslaap. Vleermuizen die rusten, slapen of een winterslaap houden, hangen ondersteboven aan hun voeten. D.m.v. een speciale peesvergrendeling in hun achterpoten kunnen ze zonder moeite blijven hangen.

 

Veroorzaken vleermuizen overlast?

Hoewel vleermuizen vaak in verband gebracht worden met oude gebouwen, kerken en boerenschuren, zijn het vooral gewone, moderne woonhuizen die als vleermuizenverblijf dienen! Vooral in spouwmuren of onder de dakbedekking; ook achter betimmering, daklijsten of dubbelwandige schoorstenen vinden ze geschikte onderkomen. Treft u een groep vleermuizen in uw woning aan, dan is dat altijd tijdelijk; zodra de jongen groot zijn, verlaten ze de plek. Klachten over vleermuizen gaan meestal over keuteltjes op de stoep, op drempels en kozijnen of tegen het raam. In de meeste gevallen is het aantal uitwerpselen te gering om van 'overlast' te spreken. De uitwerpselen bestaan alleen uit onverteerbare delen van insecten, zoals stukjes dekschild en delen van poten, en vervallen tot droog stof. Er ontstaat dus géén stank door uitwerpselen van vleermuizen. Vleermuizen keutels tasten lak, verf of hout absoluut niet aan en in de meeste gevallen verricht een bezem wonderen.
Eventueel kan de bevestiging van een plankje van zo'n 50 cm onder de vliegopening, het probleem al grotendeels oplossen. Men mag nooit en te nimmer de vlieggaten dichtstoppen, omdat het in negen van de tien keer om een kraamkolonie gaat, een groep vrouwtjes met hun pasgeboren jongen. Het gevolg hiervan zou zijn dat de jongen zonder gezoogd te worden, dood zullen gaan. De vleermuizenlijkjes zullen wel een langdurige stankoverlast veroorzaken.

 

Vleermuizen in huis: wat te doen?

 

 

Zomer.

 

Verblijfplaats kolonie in huis:

Het beste is om de dieren met rust te laten, maar neem wel contact op met V.O.C.

 

Een volwassen vleermuis:

U kunt de vleermuis als volgt vangen. Wacht tot hij rustig tegen de muur zit. Benader de vleermuis langzaam om hem niet angstig weg te laten vliegen. Zet voorzichtig een doos of pot over de vleermuis heen en schuif er langzaam een kartonnetje achter, zodat de vleermuis in de doos of pot terecht komt. Breng hem daarna zo spoedig mogelijk naar de Vogel- en Egelopvang.

 

Jonge, niet vliegvlugge vleermuis:

Hang deze in de avond, vlak voordat de vleermuizen uitvliegen, hoog aan de buitenmuur nabij de vliegopening. Als u niet weet waar de kolonie zit, of als deze zojuist is verplaatst, plaats u dan een boomstronk in een emmer of teil. Zet de jonge vleermuis 's avonds op de boomstronk. In beide gevallen vindt de moeder het diertje weer terug op het gehoor, doordat de jonge vleermuis om zijn moeder roept. Is de volgende dag het dier nog steeds op de plek aanwezig, breng hem dan zo snel mogelijk naar de Vogel- en Egelopvang.

 

Winter.

Een vleermuis in winterslaaphouding:

Zit een vleermuis in koele verstijving tegen de muur of in een hoek, dan kunt u twee dingen doen:

  • Sluit alle toegangen naar andere ruimten af (deuren dicht). Verwarm de ruimte tot boven 20 ºC. De vleermuis zal wakker worden. Zet vervolgens tegen het vallen van de avond een raam open, zodat het dier naar buiten kan vliegen en zelf een andere overwinteringplek kan zoeken.
  • Mocht dit niet baten, dan kunt u het dier voorzichtig weghalen. Dit doet u als volgt. Heel voorzichtig plaatst u een pot of doos over de vleermuis; vervolgens schuift u er een kartonnetje achter. De pot of doos met ventilatiegaatjes zet u in een verwarmde ruimte, zodat de vleermuis op zijn gemak kan opwarmen.'s Avonds kunt u hem dan buiten loslaten, mits het niet vriest. Wil hij niet vliegen, breng hem dan zo snel mogelijk naar de Vogel- en Egelopvang.
  •  
Een actieve vleermuis:

Zet 's avonds een raam open, zodat het dier naar buiten kan vliegen. Zit hij de dag erna nog in de kamer, neem dan contact op met de Vogel- en Egelopvang.

 

Vleermuizen zijn beschermd.

 

Inheemse vleermuizen zijn in 1973 wettelijk tot beschermde dieren verklaard. Ze mogen daarom niet worden gevangen of gedood. Verder is het verboden vleermuizen in het bezit te hebben of te koop aan te bieden. Ook mogen ze niet worden verontrust, wat wil zeggen, dat men ze niet in hun schuilplaats mag storen.
Tenslotte is het niet toegestaan dode of geprepareerde vleermuizen of onderdelen ervan te bezitten of te koop aan te bieden.

 

Een V.O.C. werkt met een vergunning voor vleermuizenopvang.

Algemeen: pak geen vleermuis met de blote handen op.

Het wordt sterk afgeraden om vleermuizen met de blote handen te pakken. Vooral als u een zieke vleermuis op straat vind. Ieder dier zal bij een ondeskundige benadering bijten uit zelfverdediging, zo ook een vleermuis.
U dient altijd handschoenen aan te doen. Het is in uw eigen belang om direct contact met vleermuizen te vermijden. Onder Laatvliegers komt namelijk het hondsdolheidvirus voor, zij het schaars. Zieke of gewonde Laatvliegers die niet vliegen, hebben een reële kans besmet te zijn. De virusziekte kán overgebracht worden op mensen als de vleermuis bijt of als zijn urine in een open huidwondje komt. Om de vleermuis op te pakken, schuift u uw hand onder het lijf en moet u voorzichtig zijn dat u niet de vleugels vasthoudt, deze beschadigen snel. Wanneer u geen handschoenen bij u heeft kan het ook met een doek voorzichtig worden opgepakt. Leg hem met doek en al in een donkere doos en breng hem vervolgens zo snel mogelijk naar de opvang. Vleermuizen eten en drinken niet in gevangenschap, dus ga niet experimenteren, maar zoek direct contact met de opvang.