You are hereLeden

Leden


ONZE LEDEN…

                    NIEUWE LEDEN…

                                           LEDENWERVING…

 

U kan lid worden en ons gloednieuwe kwartaalbladje in de bus krijgen door uw lidgeld (het lidgeld is van 5€ naar 7,5€ verhoogd) over te maken op.

Rekeningnummer : V.O.C.Kieldrecht IBAN BE29 7512 0532 2364 met vermelding van Lidgeld vogelkoerierke en je volledige adres en naam  .
Alvast bedankt voor wie lid word in het belang van de vogels en de dieren

 
Onze leden hebben we broodnodig…zonder hen hebben we niet de mogelijkheid onze activiteiten te blijven uitvoeren. Elke dag worden wij geconfronteerd met problemen, die een dringende oplossing vragen… De tijd ontbreekt ons, om bewust aan ledenwerving te doen.

                                                                            

Daarom doen we een beroep op uw aller medewerking: U kunt uw kennissen, familie, vriendenkring, alle dierenvrienden sensibiliseren, opdat ze als nieuwe leden zouden medewerken aan de uitbouw van een steeds grotere familie dierenbeschermers, die ook in deze tijd meer dan nodig zijn!

Kom eens een kijkje nemen in het asiel! Kunt u de aanblik van deze ongelukkige dieren moeilijk verdragen, doe dan toch eventueel de moeite om tot hier te komen. U kunt dan zien wat er hier gedaan wordt om deze dieren het leven zo aangenaam mogelijk te maken.