You are herelegaat

legaat


Dieren…U kunt ze gedenken in uw testament!

 

 

ERFSTELLINGEN EN LEGATEN

 

 

U kunt het werk van V.O.C. Kieldrecht financieel steunen door een legaat of bij testamentaire beschikking.  Het bedrag wordt geheel aangewend om het huidige opvangcentrum te verbeteren.
Indien U de bedoeling hebt om een testament te maken voor onze dieren: enkele nuttige raadgevingen:

•    Neem  contact op met een notaris, die u grondig zal inlich-ten, alvorens U een     testament opmaakt.
•    Breng ons eventueel op de hoogte van uw bedoelingen.
•    Onze V.O.C. Kieldrecht VZW bezit een rechtspersoonlijk-heid;  hiermee krijgt u de garantie dat uw gift zeker aan de dieren van het asiel zal worden besteed.
•    Indien U nog problemen hebt, kan U een persoonlijk onderhoud vragen met ons secretariaat.
•    U kan bij deze mensen eveneens rekenen op absolute ge-heimhouding.

Voor contacten: V.O.C. Kieldrecht, Kreek 52, 9130 Kieldrecht.
Tel: 0472.36.51.03